ekoPOZYTYWNIE – nurtuje nas natura

Projekt “ekoPOZYTYWNIE – nurtuje nas natura” to innowacyjna kampania, skoncentrowana na współistnieniu człowieka i natury w miastach.

Program udowadnia, że rozwój miast i nowa zabudowa może iść ramię w ramię z dbaniem o środowisko. Nasze otoczenie to także dom dla wielu owadów i małych zwierząt, a my pokazujemy, jak budować dobrosąsiedzkie relacje z naturą w zmieniającej się przestrzeni miejskiej.

Cel: W kampanii ekoPOZYTYWNIE pokazaliśmy, że tworzenie przyjaznych warunków do życia w mieście powinno iść w parze z dbałością o środowisko.

Celem działań  było dotarcie do mieszkańców miast i zwrócenie uwagi zarówno na potrzeby natury, jak i proste rozwiązania w ich najbliższym otoczeniu: osiedlach, parkach, szkołach, przedszkolach. Kontakt z naturą jest ważny dla wszystkich i pozwala zachować równowagę w codziennym życiu.

 

Realizacja:

  • Organizacja specjalnych imprez otwartych, gdzie dzieliliśmy się wiedzą o etapach życia, rozwoju i prawidłowym żywieniu owadów, ptaków i małych ssaków. Promowanie postaw ekologicznych i dobrych nawyków w relacji człowiek – natura, a także budowanie i pielęgnowanie relacji między mieszkańcami i ich otoczeniem.
  • Budowanie hoteli dla owadów, domków dla jeży, karmników i budek lęgowych dla ptaków, by zapewnić sprzyjające warunki do osiedlania się zwierząt w przestrzeni miejskiej.
  • Współpraca z lokalnymi partnerami, w tym urzędami miast, stowarzyszeniami, szkołami i mediami.
  • Stworzenie profilu kampanii na Facebooku – https://www.facebook.com/ekoPOZYTYWNIE/

 

Wyniki:

Zaangażowaliśmy społeczności, zbudowaliśmy platformę do edukacji i zachęciliśmy do poszerzania wiedzy poprzez stworzenie sprzyjających warunków do osiedlania się zwierząt w otoczeniu budynków mieszkalnych. Wzmocniliśmy świadomość współistnienia człowieka i przyrody w mieście, zwłaszcza wśród najmłodszych. Zbudowaliśmy rzetelny przekaz i przekonanie, że poprzez drobne działania możemy realnie wpływać na nasze otoczenie, z którego codziennie korzystamy. Tworzymy pozytywne rozwiązania i uczymy młodsze pokolenia dbania o środowisko.

Kampania ekoPOZYTYWNIE została zainicjowana przez Unidevelopment S.A. w 2017 roku i jest pierwszą tego typu akcją zrealizowaną na osiedlach mieszkaniowych wśród deweloperów w Polsce.